Voormalig N-VA-schepen Paul Van Doorslaer trekt Vlaams Belang-lijst

Na meer dan 10 jaar maakt Vlaams Belang mogelijk opnieuw zijn intrede in de Meisese gemeenteraad. Voormalig schepen van Milieu en Openbare Werken Paul Van Doorslaer trekt de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

Van Doorslaer is allesbehalve een nieuweling in de Meisese politiek. In de vorige bestuursperiode bekleedde hij nog een schepenambt voor N-VA, maar trok daar in 2018 definitief de deur achter zich dicht. Hij kwam toen op met de lijst LEEF en behaalde 357 voorkeurstemmen als lijsttrekker, maar raakte niet verkozen.

Volgens Van Doorslaer heeft het N-VA-bestuur de verwachtingen niet ingelost. “Zowel op vlak van veiligheid als Vlaams karakter heerst er bij veel mensen ontgoocheling”, aldus de nieuwe lijsttrekker van Vlaams Belang. “Meise heeft een gedaantewisseling ondergaan als gevolg van de migratiegolven uit Brussel en het buitenland. Bijna de helft van de kinderen groeit op in een anderstalig gezin en een derde van de inwoners is intussen van vreemde herkomst. Dat vertaalt zich in meer vervreemding en verstedelijking en een verregaande ontnederlandsing. Maar ook op het vlak van grond- en woonprijzen en de daarmee gepaard gaande sociale verdringing zijn de gevolgen alarmerend, Zowat alle indicatoren staan op rood. Ik vind dat daar een lijdzaam en passief gemeentebestuur tegenover staat dat eerder ondergaat dan tegengaat”.

Ander speerpunt voor Van Doorslaer is een performanter mobiliteitsbeleid waarbij naast fietsers en voetgangers ook opnieuw rekening wordt gehouden met de autobestuurder. Tot slot moet voor Van Doorslaer het tanend vertrouwen in het bestuur opgekrikt worden door een adequatere communicatie met de burger met meer nadruk op inspraak.

Andere namen geeft de partij voorlopig nog niet prijs, maar de lijsttrekker belooft alvast met enkele sterkhouders op de proppen te zullen komen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise