Uitbreiding in Stedelijke Basisschool Ikke

Stedelijke basisschool Ikke in de Parklaan krijgt er een klaslokaal bij. Het stadsbestuur zette met de gunning van de opdracht definitief het licht op groen voor de uitbreiding, die in het voorjaar 2017 moet aanvangen en in het najaar afgerond moet zijn.

“De kosten voor de uitbreiding zal de stad volledig zelf dragen aangezien het leerlingenaantal sterk groeit en we niet kunnen wachten op subsidies,” vertelt schepen van Onderwijs Katie Coppens (sp.a-Groen). “Voor de grotere uitbreidingen in Appelterre en Denderwindeke trekken we 70 procent van het investeringsbedrag terug. De achterstand in de bouw van nieuwe scholen is echter zo groot dat kleinere projecten zoals dit in de Parklaan zelfs op middellange termijn niet op subsidie kunnen rekenen, vandaar de keuze om dit project volledig met eigen middelen te betalen.”

Topartikels editie Ninove-Dender