Wint Merchtemse wetenschapper Frauke Pauwels de Vlaamse PhD Cup?

Op 18 oktober zullen we weten of Frauke Pauwels, woonachtig op Vesten in Merchtem, de winnaar wordt van de eerste prijs bij de Vlaamse PhD Cup, een prijs die staat voor een opleiding ter waarde van 5000 euro aan de Vlerick Business School en een ticket om een college te geven aan de Universiteit van Vlaanderen.

Frauke Pauwels (°1977) is afkomstig van Meise en woont sinds 2006 in de feestgemeente. Vanaf 2004 gaf zijn ook tien jaar les in het VKO te Opwijk. Frauke Pauwels is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Zij bestudeert leeftijd in bewerkingen van jeugdliteratuur, zoals films of theater, en de beeldvorming rond wetenschap in hedendaagse fictie en non-fictie voor kinderen. Naast haar academische werk schrijft zij recensies.

Jaarlijks worden in Vlaanderen ruim 2.000 doctoraten afgewerkt. Die studies vinden vlot hun weg naar wetenschappelijke publicaties, maar slechts een fractie komt het grote publiek ter ore. Via de Vlaamse PhD Cup wil SciMingo vzw daar, in samenwerking met de Vlaamse universiteiten, verandering in brengen, door wetenschappers te stimuleren om met hun doctoraatsonderzoek naar buiten te komen, door dat in een heldere en begrijpbare presentatie van 3 minuten te gieten.

Ondertussen zijn de acht finalisten van de Vlaamse PhD Cup, een pitchwedstrijd voor jonge wetenschappers bekend en Frauke is daar bij. De literatuurwetenschapper staat op dinsdag 18 oktober in AMUZ te Antwerpen voor de ultieme ontknoping. De pitch van Frauke: “Niet in één labjas te vangen.” of de veelstemmige verbeelding van wetenschappers en technologen in hedendaagse jeugdliteratuur.

Foto’s Kevin Faingnaert

Pauwels over haar doctoraat: “Jeugdboeken bevatten minder stereotiepe wetenschappers en technologen dan vaak wordt beweerd. Zijn die er wel, dan worden zij functioneel ingezet, en wijzen ze op mogelijk gevaar of op de grenzen van wenselijke wetenschap. Vaak gebeurt dat in contrast met personages die op een heel andere manier met wetenschap in de weer zijn.

Waarom willen niet meer kinderen wetenschapper worden? En waarom geloven sommigen dat het coronavirus moedwillig in de wereld werd gezet? De rol van wetenschap en technologie in de hedendaagse maatschappij kan nauwelijks worden onderschat, maar toch is er nood aan meer STEM-geletterdheid. De attitudes daartegenover worden mee gevormd door verhalen, die hun neerslag vinden in jeugdliteratuur. Daarom onderzocht ik die beeldvorming.”

Onderwijs en overheid zetten de afgelopen jaren sterk in op STEM. Maar daarbij ging nauwelijks aandacht naar de verhalen die wetenschap en technologie omgeven. Ik wil tonen dat jeugdliteratuur meer brengt dan stereotiepe personages, en illustreren hoe verhalen bijdragen aan iemands blik op de wereld.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk