Lennik stuurt brief naar fusiegemeenten waarin ze vragen om Pajottegem niet te gebruiken als fusienaam

Gemeente Lennik heeft een brief gestuurd naar de lokale besturen van Herne, Galmaarden en Gooik. Daarin vraagt de gemeente om de mogelijke naam Pajottegem niet te gebruiken als naam voor de fusiegemeente.

Op de gemeenteraad van Lennik werd besloten een brief uit te sturen naar de Pajotse fusiegemeenten. Hierin vragen zij om de naam Pajottegem niet te gebruiken als naam voor de toekomstige fusiegemeente. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (Lennik Kwadraat) kwam met dit voorstel naar voor op de raad en deze ging unaniem akkoord.

De brief vanuit het Lenniks gemeentebestuur:

Beste burgemeester, schepenen en raadsleden,

“We hebben kennis genomen van de vijf mogelijke namen die door jullie inwoners werden voorgesteld als naam voor de nieuwe fusiegemeente. In opdracht van de voltallige gemeenteraad willen wij laten weten dat wij ons niet kunnen vinden in de nieuwe naam ‘Pajottegem’. Hoewel dit slechts gaat om een afgeleide van het Pajottenland, vinden we dat de verwijzing naar het Pajottenland niet te ontkennen valt. Deze drie gemeenten omvatten niet het volledige Pajottenland en we zouden het dan ook niet correct vinden moest dit de naam worden van de nieuwe fusiegemeente.

Wij vragen jullie dan ook om ‘Pajottegem’ niet te weerhouden als mogelijke nieuwe naam voor de nieuwe fusiegemeente.

Met vriendelijke groeten”

Pajottegem is één van de vijf mogelijke namen naast Glooiingen, Heidemark, Reinsberge en Mooigem. Pajottegem wordt afgeleid van het Pajottenland, de streek waar de drie fusiegemeentes deel van uitmaken. Maar in het Pajottenland liggen ook nog andere gemeentes waaronder Lennik. Ook de Heemkundige Kring Rausa van Roosdaal verzette zich begin november ook al tegen deze naam. Gemeente Roosdaal zal nog bespreken of zij ook een brief uitsturen.

“Ik heb begrip voor de reactie van Lennik, alsook die van Rausa. Maar ik heb ook begrip en respect voor het democratisch proces waarmee we tot de naam Pajottegem kwamen”, reageert burgemeester van Herne, Kris Poelaert (CD&V). “De gekozen naam gaan wij sowieso behouden. Wij willen dat democratisch proces respecteren. Ik zie de technische reden niet in waarom Lennik deze naam niet wilt voor de fusiegemeente. Het Pajottenland blijft het Pajottenland. Pajottegem is een afgeleide van, zoals bijvoorbeeld gemeentes in de Denderstreek”, zegt burgemeester van Gooik Gunther De Wilde (CD&V). Burgemeester van Galmaarden, Ludo Persoons (CD&V) wilde nog niet reageren. “Wij zijn intern nog in gesprek hierover”.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland