Definitieve vaststelling RUP “KWZI Peizegem”

In zitting van 18 december heeft de Merchtemse gemeenteraad de definitieve vaststelling van het RUP KWZI Peizegem goedgekeurd. KWZI staat voor een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Schepen van Waterbeheersing Steven Elpers (LvB) klinkt tevreden: “Daarmee is na vijftien jaar eindelijk een consensus gevonden voor de inplanting van het KWZI. Verschillende locaties zijn de revue gepasseerd, maar telkens weer werd geen consensus bereikt. Nu is die er dus wel.

Op de hoek van de Peizegemstraat en de Madeliefjesstraat werd een stuk landbouwgrond geselecteerd voor de inplanting. Het perceel werd door alle adviesinstanties (Departement Landbouw en Visserij, Departement Omgeving en de gemeenten Londerzeel, Buggenhout en Merchtem) als beste weerhouden. Ook de buren zijn er van overtuigd dat dit een goede oplossing is.

Een deel van het perceel is gelegen in HAG (0,41ha) en zal dus conform worden gecompenseerd op een andere locatie in de gemeente.

Het KWZI zal het afvalwater zuiveren van een groot deel van Peizegem en in mindere mate Buggenhout en Londerzeel. In totaal betekent dat een inwonersequivalent van 2500 mensen. Dat is een grote stap in het behalen van de reductiedoelstellingen van onze gemeente, waarbij het de bedoeling is om zo veel als mogelijk het afvalwater op te vangen en te zuiveren.”

De bouw van het KWZI zal gebeuren onder de deskundige begeleiding van Aquafin en van start gaan in 2026.

Schepen Elpers beklemtoonde nogmaals dat alle alternatieve pistes zijn onderzocht, ook die die door de mensen uit de buurt aangewezen waren. Uiteindelijk moet die waterzuiveringsinstallatie toch ergens komen.

Het buurtcomité Bouw ziet dat weer anders. “De buren zijn helemaal niet akkoord. Er werd bezwaar ingediend door 34 personen. Al onze bezwaren werden van de tafel geveegd zijn. De buurt had ook een alternatieve locatie voorgesteld.”

De foto hierbij is een voorbeeld van hoe het er zou kunnen uitzien. Voor alle duidelijkheid is dit een voorbeeld en nog geen goedgekeurd plan.

De bouw van het KWZI zal gebeuren onder de deskundige begeleiding van Aquafin en van start gaan in 2026. (eb)

(eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk