N-VA misnoegd over beslissing trajectcontroles

Op zo’n vier plaatsen in de gemeente zijn momenteel trajectcontroles actief. En dit jaar zullen hier tegen de zomer ook nog eens drie à vier bijkomen zoals de Gustaaf Van der Steenstraat, Negenbunderstraat en Gustaaf Breynaertstraat. Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om de installatie en opvolging van de camera’s over te laten aan een privébedrijf TaaS (Trajectcontrole as a Service) via automatische vaststellingen, maar daar is de Lennikse oppositiepartij N-VA het absoluut niet akkoord mee. “De boetes die het privébedrijf int, zullen slechts gedeeltelijk naar de Lennikse kas gaan”, aldus Van Vaerenbergh. “Het privébedrijf ontvangt, ongeacht het bedrag van de boete, 24 euro per snelheidsovertreding. De rest is voor de gemeente. Dat een privébedrijf ongeacht de hoogte van de boete per vaststelling 24 euro krijgt, doet vermoeden dat de gemeente de verkeersremmende maatregelen schrapt op vraag van dat bedrijf. Boetes innen lijkt dus belangrijker geworden dan verkeersveiligheid.”

N-VA Lennik is al langer vragende partij om in de zones 30 en 50 snelheidscontroles uit te voeren en snelrijders te bestraffen, maar voor hen blijft het belangrijk dat de gemeente, en niet een privébedrijf, het volledige zeggenschap heeft over haar verkeersveiligheidsbeleid. Bovendien vinden ze dat alle inkomsten uit verkeersboetes rechtstreeks naar projecten ten voordele van de verkeersveiligheid zouden moeten gaan. “Het bestuur besloot ook geen marktbevraging te doen omdat slechts één partner geschikt is om het project technisch uit te voeren”, wordt besloten. “Dat was enkele jaren geleden zeker zo, maar intussen zijn er meerdere spelers op de markt. Lennik had dus beter een marktbevraging gedaan om dan een correcte partner te kiezen in plaats van snel de rode loper uit te rollen om één specifiek bedrijf geld te laten verdienen aan verkeersboetes.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland