Jeugdbeweging KSA verhuist naar Charleroyhoeve

 

De Grimbergse KSA zal op korte termijn onderdak vinden in drie lokalen in de Charleroyhoeve. De jeugdbeweging kreeg begin juli te horen dat huidige locatie in de voormalige gemeenteschool in de Prinsenstraat niet meer veilig genoeg is volgens de brandweer. Oppositiepartij CD&V toont zich kritisch.

“Het gaat onder meer over de nooduitgangen die niet aan de nodige veiligheidseisen voldoen”, klonk het eerder bij burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Het gebouw dateert al van 1907 en heeft zijn beste tijd gehad. Er zijn ook lekken en problemen met de vochtigheid.”

Er werd intussen een oplossing gezocht en gevonden. Op korte termijn zal de jeugdbeweging onderdak vinden in drie lokalen van de Charleroyhoeve.

Oppositieraadslid Jelle De Wilde (CD&V) vraagt zich intussen af of de beslissing niet voorbarig genomen is. “Er werd vooralsnog geen officieel brandweerverslag opgesteld. De beslissing werd genomen op basis van een korte eerste vaststelling en mondelinge contacten tussen de burgemeester en de brandweer.”

De Wilde stelt zich ook vragen bij de leefbaarheid voor de jeugdvereniging. “Deze lokalen dienen na elke activiteit volledig opgeruimd en stofvrij gemaakt te worden. Dit duurt wellicht langer dan de werking zelf. Ook bleek dat tot het einde van het jaar deze lokalen al op acht zondagen gereserveerd werden voor andere activiteiten. Voor die zondagen moet dus nog een oplossing gezocht worden.”

Burgemeester Selleslagh (Open Vld) is resoluut. “We willen geen enkel risico lopen. Daarom dat we nu preventief te werk gaan. De aangehaalde problemen werden al vermeld in het brandweerverslag van 2016 en nu nog eens mondeling herhaald door de brandweer. Ik denk dat dat voldoende is om in te grijpen. De KSA kan tijdelijk beschikken over drie lokalen in de Charleroyhoeve. We gaan bekijken of ze zich eventueel definitief kunnen vestigen in het pand waar vroeger het vredegerecht ondergebracht was.”

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...