N-VA Gooik vraagt onmiddellijk ontslag voor veroordeelde algemeen directeur

“Meerderheidspartij CD&V heeft altijd geweigerd om gepaste tuchtmaatregelen te ondernemen zolang het onderzoek liep”, aldus Broodcoorens. “Nu het proces is afgerond en de algemeen directeur is veroordeeld, is het voor ons duidelijk dat hij niet in functie kan blijven. De tuchtsanctie die na de interne doorlichting werd genomen, noemt de partij een symbolische tik op de vingers.”

De partij is van oordeel dat Van Snick zijn moreel gezag over het gemeentepersoneel is verloren en het imago van de gemeente ernstig heeft beschadigd. “Meer dan dertig jaar alleenheerschappij van CD&V heeft het mogelijk gemaakt dat zulke zaken zich afspeelden onder de ogen van het schepencollege omdat men niet langer kijkt naar de kwaliteit van de werking, maar te veel bezig is met het vasthouden van deze macht”, gaat Broodcoorens verder. “De voormalig burgemeester werd dan wel niet vervolgd, maar gaf zelf ook aan een verantwoordelijkheid te dragen in dit dossier. Daarom vragen wij nu dat de gemeenteraad zal doen wat elke andere werkgever in dit land zou doen wanneer één van zijn medewerkers voor dergelijke feiten wordt veroordeeld en Van Snick zal ontslaan. Belastinggeld gebruiken voor de verrijking van familieleden en vrienden is onaanvaardbaar.”

N-VA wijst ook met beschuldigende vinger naar het schepencollege en vooral naar de personen die er al deel van uitmaakten toen de feiten zich afspeelden. Volgens de partij is het aan de betrokken politici om zich te bezinnen over hun eigen politieke verantwoordelijkheid en de toekomst van hun carrière. Wanneer CD&V het vertrouwen in de algemeen directeur blijft behouden, zal oppositiepartij N-VA alle mogelijke stappen ondernemen om alsnog een ontslag te bekomen van Van Snick.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland