30 en 50km/uur in Bollebeek, geraak er nog aan uit!

Op de laatste gemeenteraad ging het ook over de aanpassing van de snelheid in Bollebeek. De gemeente Merchtem heeft de snelheidslimiet daar nu teruggebracht naar 50km/u. De gemeente Asse deed net het omgekeerde en verlaagde de snelheid van 50 naar 30km/u! Eerst zag Asse daar geen heil in maar na een dodelijk ongeval aldaar werd nu wel ingegrepen.

Maar geraak er in Bollebeek nog maar eens aan uit, aan al die verkeersborden! Schepen van Mobiliteit Lien Casier: “Alle zones 30 in de gemeente zijn bestendigd maar in Bollebeek waren de mensen voorstander om op de steenweg terug te keren naar zone 50. Dat is ondertussen gebeurd en we gaan dat nu evalueren, maar in de omliggende straten, Kersgatstraat en Koolterstraat, blijft de 30km/u van toepassing. Dat is nu ook het geval in de Broekweg en de Haanbeeklaan. Kort nadat we onze borden hadden veranderd voerde Asse daar zone 30 in!”

Die zone 30 geldt van de Merchtemse grens tot het kruispunt met Veldeken. De Assesteenweg is ondertussen ook zone 50 (voorheen 70) geworden vanaf het kruispunt met Steenweg naar Kobbegem tot de rotonde.

Of al die maatregelen, net zoals in het Merchtemse centrum zullen nageleefd worden is dan weer een andere vraag! Veel mensen klagen daar nochtans over. Burgemeester Mast antwoordde daarop dat de politie onderbemand is voor doorgedreven controle – iets wat veel automobilisten zien en weten blijkbaar, eb – en dat er in Bollebeek zeker geen trajectcontrole komt.

Reinhoudt De Bosscher (N-VA) voegde daar nog aan toe “dat Merchtem Asse nu niet slaafs hoeft te volgen. Er is al genoeg zone 30 in Merchtem! Dat nu terug verlengen op Merchtems grondgebied biedt geen meerwaarde en er zijn daar ook nog verkeersremmers!”

Ludwig De Mesmaeker van Groen ten slotte vindt het fietspad op de Steenweg op Asse in Bollebeek wel levensgevaarlijk, want de wagens, en dan zeker het zwaarder vervoer, schuren er daar kort tegenaan. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk