Herdenkingsbos aangeplant in Meerbroek in Galmaarden

In 2021 besloten alle raadsleden van de gemeenteraad om ter nagedachtenis van de zware coronacrisis een plek in te richten waar mensen tot rust kunnen komen, terug kunnen denken aan geliefden die ze verloren, troost kunnen zoeken en hoopvol vooruit kunnen blikken. Daarom werd er een herdenkingsbos aangeplant in Meerbroek. In samenwerking met lokale natuurvereniging vzw De Mark en Natuurpunt konden ze dit realiseren. Het braakliggend weiland in het natuurgebied Markvallei vlakbij het gehucht Sint-Paulis en de Mark was de geschikte locatie
Natuurpunt zal in 2025 vlonderpaden aanleggen. Vzw De Mark onderhoud het terrein. Het lokaal bestuur Galmaarden coördineert de actie, financiert de aankoop van het streekeigen plantgoed via de verkoopsactie ‘Vriend van het groene lint’ van vzw De Mark en financiert de aankoop van het vlonderpad.

Op 18 november werd er een plantdag georganiseerd. Zo een 350 extra bomen werden aangeplant die op termijn een mooi, nieuw groen plekje vormen dat zal uitnodigen om het volledige natuurgebied te ontdekken.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland