Herne, Galmaarden, Gooik en Pepingen doven straatverlichting

Het energieprijzendebat is actueler dan ooit. Ook voor lokale besturen wordt de druk op de meerjarenplanning enorm.

Zo zullen bijvoorbeeld de kosten van de openbare verlichting in 2022 gemiddeld 3 keer hoger liggen dan in 2021.


Na overleg met Fluvius – de netbeheerder van de openbare verlichting – werd voorgesteld om de straatverlichting ’s nachts te doven.

Dit kan automatisch gestuurd worden vanuit Herfelingen, waar het transformatorstation staat dat het volledige grondgebied van zowel Herne, Galmaarden, Gooik als Pepingen bedient.

Het voorstel werd een eerste maal besproken op het burgemeestersoverleg van 2 september 2022 en werd nadien goedgekeurd door alle schepencolleges.

Er werd overeengekomen om de straatverlichting te doven tussen 23u en 5u, behalve op vrijdagavond en zaterdagavond.
Deze regeling zal tijdens de week van 10 oktober ingaan, na deelname aan ‘Nacht van de duisternis’.

Geen nieuw fenomeen
In verschillende steden en gemeenten, net als in onze buurlanden, wordt de straatverlichting al jaren gedoofd.

Het doven heeft niet alleen een gunstig effect op de financiën, maar ook op het milieu en zorgt voor minder lichtvervuiling.

Door de stijgende energieprijzen is het aantal gemeentes waarin de straatverlichting gedoofd wordt wel exponentieel toegenomen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zette deze maatregel zelfs op nummer 1  omdat er ‘nood is aan snelle actie’

Andere maatregelen (bv. het klimaatneutraal maken van gebouwen) zijn moeilijker te realiseren doordat ze tijdsintensiever zijn en minder netto winst opleveren.

Veiligheid
Veel mensen associëren duisternis met gevaar en menen dat het veiligheidsgevoel erop achteruit gaat.
De ervaring van andere gemeenten (waarin de straatverlichting al jaren gedoofd wordt) leert ons echter dat er geen reden tot paniek is.
Automobilisten rijden trager wanneer de wegen niet verlicht zijn en zien tegenliggers beter afkomen.
Inbrekers vallen beter op als ze zich verplaatsen doordat er geen andere lichtbronnen zijn.

In elk geval zullen de verschillende lokale besturen in samenwerking met politiezone Pajottenland de inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken nauw opvolgen.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland