Eerste stap gezet naar meer bomen in Groot-Bijgaarden

Met de aankoop van een stuk grond van 19 are aan de Groenstraat wordt een eerste stap gezet naar meer bos aan de rand van Groot-Bijgaarden. In het RUP Open Ruimte werd een groot gebied tussen de E40 en de Groenstraat bestemd naar bosgebied. Het bestaat uit heel wat percelen die stap voor stap bebost zullen worden. Door de aankoop van een eerste stuk grond kan daar dit jaar al begonnen worden met een aanplanting van jonge bomen. Zo wordt gestart met de ambitie om meer groen en bos te voorzien in Groot-Bijgaarden én staat de teller van nieuw aangeplante bomen intussen op 34.000 stuks. De ambitie is om in 2024 op 45.000 af te klokken.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland