Nog even wachten op het doven van de straatverlichting in Bever

Overal in Vlaanderen worden initiatieven genomen om op veilige en weloverwogen manieren energie te besparen. Zo werd er in Bever samen met Fluvius voor gekozen de verlichting langs de openbare wegen te doven tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagavonden. De gemeente gaat voor energieloze nachten. Niet alle wegen op het grondgebied vallen echter onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Zo kan het gemeentebestuur enkel beslissen over de verlichting langs gemeentelijke wegen. Beslissingen over gewestelijke wegen worden gemaakt in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Omdat AWV beslist heeft dat de verlichting langs deze gewestelijke wegen niet op alle plaatsen gedoofd mag worden en anderzijds deze verlichting ook op bepaalde plaatsen gekoppeld is aan de gemeentelijke verlichting, kunnen ze hierdoor niet zo snel starten met de voorziene besparingsmaatregelen. De gemeente stelt samen met AWV en Fluvius wel alles in het werk om dit zo snel als mogelijk te realiseren.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland