Baron de Vironlaan wordt volledig heraangelegd

De Baron de Vironlaan in Dilbeek is dé belangrijkste verbindingsweg om het centrum in en uit te rijden. Momenteel kunnen alle voertuigen nog vrij parkeren langs de kanten van de weg, is er geen voet- of fietspad en kan de veiligheidssituatie soms toch erg gevaarlijk worden. Afgelopen jaar werd deze baan pas als voorrangsweg ingekleed, terwijl er hiervoor steeds een voorrang van recht gelde. Om deze weg klaar te maken voor de toekomst, zal de gemeente Dilbeek vanaf 2022 starten met een volledige heraanleg. Zo zal deze niet enkel verkeersveiliger worden, maar zal er ook kwalitatief worden ingezet om de weg ‘klimaatklaar’ te maken.

De heraanleg werd bij de start van de legislatuur al opgenomen in de meerjarenplanning, waarna een hele reeks vergaderingen volgde. Woensdag werden voor de eerste keer alle inwoners van de straat uitgenodigd op een digitaal infomoment over de geplande werken. “Het plan zit nog maar in de eerste fase”, aldus Quaghebeur. “Dit wil zeggen dat er nog geen aanvraag werd ingediend en het plan nog volop gewijzigd kan worden. Het bestek voor opmaak van de studie en het ontwerp werd wel al opgemaakt en afgeleverd aan een studiebureau. Deze plannen werden ook besproken met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, de provincie en Agentschap Wegen en Verkeer.”

Verbindingsweg

De grootste veranderingen zijn eigenlijk overal te zien, want de verbindingsweg is niet meer te herkennen in die eerste plannen. Zo wordt er een soort middenberm voorzien met bomen en voldoende parkeergelegenheid. De losse parkeerplaatsen langs beide kanten van de weg zullen dus verdwijnen en worden vervangen door een extra breed fiets- en voetpad. Verder worden er meer zebrapaden voorzien en krijgen de bussen van De Lijn volledig nieuwe haltes. 

De buurt kreeg zoals eerder vermeld op woensdag 30 maart al een eerste inkijk in de plannen. “Iedereen is laaiend enthousiast dat deze weg eindelijk ook de nodige aandacht krijgt”, sluit Quaghebeur af. “Tegenstanders van het project waren er helemaal niet, bewoners hadden enkel kleinere opmerkingen zoals de doorstroom van het openbaar vervoer en de vuilniskar.” Die opmerkingen wordt mee in het ontwerpbad genomen om zo te komen tot het gedroomde leefbare ontwerp. Er wordt gehoopt om de werken in het najaar van 2022 te kunnen aanvangen. Voor het project wordt een totaal kostenplaatje van 1.5 miljoen euro voorzien. De provincie Vlaams-Brabant zorgt voor een subsidie van ongeveer 300.000/400.000 euro. 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland