Wolfsputten worden beter beheerd

Met een natuurbeheerplan willen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de gemeente Dilbeek de Wolfsputten nog beter beheren.

 

De Wolfsputten maken deel uit van Natura2000, een belangrijk Europees netwerk van belangrijke te beschermen gebieden. Op vraag van het Dilbeekse gemeentebestuur wordt het beheerplan ook uitgebreid naar de percelen aan de Renbaanwijk en het Ketelheidebos, omdat beide gebieden aansluiten bij de Wolfsputten. Op die manier wordt er een gebied van meer dan honderd hectare beschermd.

“In het natuurbeheerplan worden beheerdoelstellingen opgesteld die rekening houden met de vereisten van Europese habitats en soorten. Het plan bevat alle beheermaatregelen die nodig zijn om het gebied ecologisch verantwoord te kunnen beheren voor een periode van 24 jaar”, zegt de Dilbeekse milieuschepen Karel De Ridder (Groen-sp.a).

Volgens De Ridder zijn de Wolfsputten een belangrijke schakel in het Europees netwerk van natuurgebieden. “Door het sterke reliëf in het gebied komen er verschillende habitats in één gebied samen. Het gaat van een bronbos naar waardevolle bossen met verschillende flora en droge bloemrijke hooilanden.”

Bij het opstellen van het nieuwe plan wordt ook aan recreatie gedacht. “We voorzien een aanleg van twee hondenlosloopzones en een nieuwe natuurlijke speelzone. De uitbreiding van wandelmogelijkheden gaat ook gepaard met het maken van wandellussen doorheen het gebied. De meest waardevolle natuur kan via het plan beter beheerd worden, maar we voorzien wel genoeg mogelijkheden voor recreatie, zodat iedereen van de natuur kan blijven genieten”, zegt De Ridder.

 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland