Roosdaal wil statiegeld invoeren

Het CD&V-gemeentebestuur van Roosdaal wil op de gemeenteraad het voorstel indienen om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

 

Zo wil het gemeentebestuur aangeven dat het sluikstorten van PET-flessen en blikjes niet langer getolereerd worden. “We zouden deze drankverpakkingen graag onder een statiegeldsysteem zien komen”, zegt milieuschepen Herman Claeys (CD&V).

“Zwerfvuil blijft vele burgers irriteren. Dieren worden gekwetst of worden ziek van de scherpe blikjes in weiden en velden. Ik ben dankbaar dat dertig burgers zich aanmeldden als zwerfvuilpeter -of meter om hun buurt proper te houden. De ondersteuning vanuit Fostplus is beperkt tot communicatie en 500 euro per jaar waarmee ze dan nog groots uitpakken. De reële kostprijs voor de gemeente ligt veel hoger. De invoering van statiegeld wordt daarenboven ten volle gesteund door Gemeentelijke adviesraad milieu en natuur.”

Gemeenteraadslid Emmanuel de Béthune (CD&V) komt dagelijks in contact met zwerfvuil. “Het Pajottenland is een prachtige streek om te wandelen en te fietsen, maar jammer genoeg bederft de grote hoeveelheid zwerfvuil vaak het plezier. Tijdens de zwerfvuilacties en wandelingen hebben we vanuit CD&V samen met andere vrijwilligers veel zwerfvuil kunnen rapen. Jammer genoeg komt het zwerfvuil altijd maar terug. Het invoeren van statiegeld is in die context de logische keuze voor CD&V Roosdaal.”

Burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V) gaat er prat op dat Roosdaal meewerkt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. “Vorige gemeenteraad schaarden we ons bij de kopgroep van de gemeenten in Vlaanderen die samen met Eandis een snellere ver-LED-ing van de openbare verlichting zullen realiseren. Nu zijn we bij de kopgroep van de gemeenten die toetreden tot de Statiegeldalliantie.”

Topartikels editie Ninove-Dender