Sint-Alena en Jongslag herstructureren

Vanaf volgend schooljaar start er een nieuwe wijkafdeling van de vrije katholieke basisschool Sint-Alena op de site Bettendries in Itterbeek. Tegelijk neemt de gemeente de wijkafdeling Begijnenborre over als nieuwe kleuterschool van gemeenteschool Jongslag.

Beide schoolbesturen keurden de voorbije weken deze herstructurering officieel goed. Dit is een belangrijke en historische eerste stap in de uitvoering van het netoverschrijdend toekomstplan capaciteit voor het Dilbeekse basisonderwijs dat in mei werd voorgesteld. De wijzigingen zijn nu al van toepassing bij de aanmeldingsperiode voor broers- en zussen, die start op 1 december.

Dankzij deze herstructurering kunnen de betrokken kinderen van de onthaalklas tot het zesde leerjaar binnen één basisschool doorstromen zonder opnieuw te moeten inschrijven tussen de kleuter- en lagere school, zoals vandaag het geval is.

Ook komt er zo, stap voor stap, extra capaciteit in het Dilbeekse kleuter- en lager onderwijs en dat op strategische locaties en met respect voor de vrije schoolkeuze.  Voor de ouders van de betrokken scholen werd een stappenplan uitgewerkt om de wijzigingen en inschrijvingsmogelijkheden te verduidelijken.

De nieuwe wijkafdeling van Sint-Alena zal starten in de bestaande lokalen op de Sint-Annastraat (Bettendries) in Itterbeek, die vrijkomen na de verhuis van de kleuterafdeling van ’t Keperke naar de nieuwbouw op de Keperenbergstraat.  De afdeling start kleinschalig met een onthaalklas, een eerste kleuterklas en een eerste leerjaar om dan jaar na jaar door te groeien naar een volwaardige basisschool. De gemeente stelt de school hiervoor twee extra klascontainers ter beschikking.

Ondertussen blijft het schoolbestuur alles in het werk stellen om op termijn een volledige nieuwbouw voor de school te realiseren in Sint-Anna-Pede.

Op de site Begijnenborre neemt de gemeente de bestaande kleuterwijkafdeling van Sint-Alena over. Vanaf 1 september 2018 zullen de aanwezige kleuters deel uitmaken van gemeenteschool Jongslag. De betrokken scholen werken nu stap voor stap aan een vlotte overdracht.

De plannen voor de nieuw op te richten lokalen voor de speelpleinwerking en de kleuterschool op de groene site, krijgen stilaan hun definitieve vorm. Na nieuw overleg met de buurt de volgende weken, hopen we begin volgend jaar de aanvraag tot bouwvergunning in te dienen. Als alles goed staat, kan eind 2018 gestart worden met de bouwwerken.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland