Naar fusie katholieke schoolbesturen

De schoolcomités Sint Vincentius en VKO (Vrij Katholiek Onderwijs) bereiden een fusie voor die per 1 september 2018 een feit moet zijn. De raden van besturen van beide schoolbesturen zaten voor de eerste keer rond de tafel om de fusie voor te bereiden.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen moedigt zijn schoolbesturen al geruime tijd aan om grotere gehelen te vormen én het beleid in deze besturen efficiënter te beheren. In dat kader vonden de jongste tijd gesprekken plaats tussen de verschillende schoolbesturen van Asse, Merchtem en Opwijk.
De schoolcomitĂ©s Sint-Vincentius en VKO zijn al langer van mening dat zij een mooi niveau-overschrijdend onderwijsproject kunnen uitbouwen, zonder dat er geraakt wordt aan het bestaan en de eigenheid van de verschillende scholen. Beide vzw’s bereiden in enkele thematische werkgroepen een fusie voor.
“Het is de uitdrukkelijke bedoeling om via deze fusieoperatie een winwin-situatie te creĂ«ren, waar bestuur, scholen en leerlingen beter van worden”, aldus een persbericht van beide vzw’s.
De vzw schoolcomitĂ© Sint-Vincentius omvat vijf vestigingen uit het katholiek basisonderwijs in Opwijk: de Lettertuin in Droeshout, de Knipoog in Mazenzele, ‘t Luikertje in Nijverseel, De Leertrommel in Opwijk-centrum en ‘t Neerveldje in de Neerveldstraat. De vzw VKO omvat drie vestigingen uit het Katholiek Secundair Onderwijs in Opwijk: de VKO-Middenschool, de VKO-Bovenbouw en het Maria Assumpta Instituut.
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk