Jong VLD zamelde massa speelgoed in

Voor de twaalfde keer zamelde Jong VLD afgedankt, maar nog goed bruikbaar speelgoed in voor de minbedeelde kinderen in de gemeente. Dit jaar viel de inzameling in de gemeentelijle loods aan de Doortstraat samen met een eerste kosteloze uitdeling van strooizout aan elk Opwijks gezin op dezelfde locatie, zodat de chauffeurs die hun 10kg zout kwamen afhalen, vaak ook het speelgoed waarmee niet meer gespeeld wordt, kwamen deponeren.

Het ingezamelde speelgoed wordt overgemaakt aan het OCMW. Tijdens een kerstfeest wordt het uitgedeeld aan de kinderen uit kansarme gezinnen.

Ook vanavond, tussen 18 en 20 uur, en op zaterdag 9 december, tussen 9 en 12 uur, kan nog strooizout afgehaald worden. Een bonnetje uitknippen uit het Infoblad Opwijk en het ingevuld afgeven. Dat is het enige wat je er moet voor doen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk