5 bouwheren betaalden 15.000 euro ‘vrijstelling’

Er is al heel wat om te doen geweest: de bouwverordening Kris De Pauw. De Pauw was schepen van ruimtelijke ordening toen hij in juli 2009 onverwacht overleed. Maar Kris De Pauw was ook schepen van milieu en voorzitter van Natuurpunt. Hij ijverde voor een groener Merchtem en wilde ‘de wildgroei’ van appartementen aan banden leggen met een bouwverordening.

Hij heeft nog net meegemaakt dat zijn voorstel een gunstig advies kreeg van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO). David De Valck, op dat moment voorzitter van de gemeenteraad, volgde Kris De Pauw op als schepen. Hij kreeg ook de bevoegdheid ruimtelijke ordening. Een maand later, in augustus 2009, worden ‘bijkomende normen inzake het uitrustingsniveau bij meergezinswoningen’ goedgekeurd door de gemeenteraad.

In deze bijkomende normen staat o.m. dat er per woongelegenheid (appartement) één parkeerplaats moet worden voorzien. Er is vrijstelling mogelijk indien per ontbrekende parkeergelegenheid een financiële last wordt opgelegd ten bedrage van € 15.000. Bij meergezinswoningen met 3 woongelegenheden of meer wordt die vrijstelling beperkt tot één appartement.

Ondertussen werd van die mogelijkheid vijf keer gebruik gemaakt, telkens met betaling van 15.000 euro. “Het valt daarbij op dat het telkens om particulieren ging, niet om projectontwikkelaars of immobiliënfirma’s,” zegt schepen van ruimtelijke ordening De Valck.

De ‘verordening Kris De Pauw’ wordt sinds de goedkeuring door de gemeenteraad telkens meegegeven met de bouwheer wanneer een bouwvergunning wordt aangevraagd. In de bouwverordening staan ook regels voor het voorzien van fietsenstallingen en bergruimte in meergezinswoningen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk