Sint-Wivinadreef vraagt overleg bij projecten

De bewoners van de Sint-Wivinadreef maken zich zorgen om de projecten in hun buurt en willen meer inspraak.

Het schoolbestuur van de Don Bosco-scholen in Groot-Bijgaarden wil een nieuwe Broederschool bouwen op de hoek van de Hendrik Placestraat en de Sint-Wivinadreef. De buren van die rustige straat vrezen voor de impact van het bouwproject. “We vrezen een enorme drukte”, zegt Ivo De Bisschop van de Wijkwerking Sint-Wivinadreef. “Er wordt een school voorzien met plaats voor 900 leerlingen, een verdrievoudiging van het huidige aantal kinderen. Dit zal sowieso een impact hebben op mobiliteit, geluid, het uitzicht en de leefkwaliteit voor onze buurt.”

De buren vroegen overleg met het schoolbestuur, maar daar wordt volgens hen geen gevolg aan gegeven. “Wij willen nochtans constructief rond de tafel zitten. We wensen gewoon het behoud van de huidige inrichting en het uitzicht van onze pittoreske en beschermde Sint-Wivinadreef.”

Verder vrezen de buren ook de impact van het nieuwe mobiliteitsplan. Zo maakt het Dilbeekse gemeentebestuur plannen om het centrum van Groot-Bijgaarden te ontlasten door het doorgaand verkeer richting de Ring rond Brussel naar de Saviowijk om te leiden. De voorziene lus stuurt het verkeer vanaf de Brusselstraat door Hoogveld, de Hendrik Placestraat en zo via de Dansaertlaan naar de snelweg. “Dit plan zal het draagvlak van onze omgeving overstijgen”, klinkt het bij de buurtbewoners. “Bovendien vragen we ons af hoe je een drukke doorgang met de in- en uitgang van een lagere school kan combineren. Dat lijkt ons niet compatibel”, klinkt het.

Het schoolbestuur van Don Bosco vraagt de buurtbewoners nog even geduld. “De architect is nog volop bezig met de opmaak van het ontwerp van de nieuwe Broederschool en het is voorbarig om te stellen dat de nieuwe school problematisch zou zijn. Van zodra de plannen voldoende uitgewerkt zijn, zullen we in alle transparantie met de buurt communiceren”, aldus het schoolbestuur.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland