Verordening De Pauw

Op de gemeenteraad van vorige maandag kwam het tot een aanvaring tussen kersvers raadslid Koen Luypaert (CD&V) en schepen van ruimtelijke ordening David De Valck (LvB). Het onderwerp van de controverse was de verordening Kris De Pauw. Voor wie niet weet wat de ‘verodening De Pauw’ is, even wat voorgeschiedenis.

Kris De Pauw werd schepen van ruimtelijke ordening in Merchtem in 2006. Hij ijverde er o.m. voor om  de wildgroei aan appartementen aan banden te leggen door het aantal appartementen te koppelen aan het aantal voorziene parkeerplaatsen op het te bebouwen terrein. Kris De Pauw overleed onverwacht in juli 2009. David De Valck, die toen voorzitter van de gemeenteraad was, volgde hem op als schepen. Een van de eerste dingen die hij deed als schepen van ruimtelijke ordening was ‘de verordening Kris De Pauw’ invoeren. Bij het toekennen van een bouwvergunning voor een meergezinswoningen (appartementen) wordt het aantal toegestane woongelegenheden bepaald door het aantal voorzien parkeerplaatsen.

Toen Koen Luypaert vroeg waarom de verordening De Pauw niet werd toegepast, begon schepen De Valck uit te leggen dat deze wel wordt toegepast bij het afleveren van een bouwvergunning. De lange uitleg werd door Koen Luypaert niet geapprecieerd. Hij wou alleen weten waarom ze niet wordt toegepast. Hij vroeg ook wat er gebeurde als een bouwheer de verordening aan zijn laars lapt. “Dan is dat een bouwmisdrijf dat wordt vastgesteld en gesanctioneerd,” was het antwoord van De Valck. Echt overtuigd was de vraagsteller echter niet.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk