Parking Bosstraat wordt heraangelegd

De parking in de Bosstraat in Dilbeek krijgt een opfrisbeurt. Met de nieuwe ontwikkelingen in het gebied zal het terrein daardoor optimaal kunnen gebruikt worden.

Het college van Dilbeek besliste om de parking ter hoogte van het kerkhof in de Bosstraat volledig heraan te leggen.

De parking bevindt zich in zeer slechte staat waardoor putten vullen geen soelaas meer biedt. Bovendien zorgt het ontbreken van een duidelijke afbakening van de parkeerplaatsen tot een niet optimaal gebruik van de parkeerplaatsen.

Het RUP Bosstraat, dat vorig jaar werd goedgekeurd, zorgt ook voor bijkomende ontwikkelingen in het gebied. Er komen extra woningen en de bouw van de Welzijnscampus vordert zienderogen.

In hetzelfde RUP werd deze parking dan ook bestendigd zodat nu een definitieve en degelijke aanleg kan plaats vinden.

De plannen kunnen nu ook opgemaakt worden. De heraanleg kan mogelijk al starten in het najaar, ten laatste in het voorjaar van volgend jaar.

(Foto: gemeente Dilbeek)