Gecontesteerde plannen afgevoerd: ondergrondse parking geschrapt en vergunning nieuwe zijvleugel ingetrokken

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de concessie voor de bouw van een ondergrondse parking met winkelruimte in te trekken en om de plannen voor de nieuwe zijvleugel naast het gemeentehuis aan te passen.

Eind februari maakte de vorige Grimbergse coalitie haar plannen bekend om een ondergrondse parking met warenhuis te bouwen aan het Prinsenbos in centrum Grimbergen. Hierop kwamen heel wat bezwaren van bezorgde handelaars en inwoners. Men vreesde voor veel meer verkeer in een schoolomgeving, een aantasting van het dorpszicht en een negatieve impact op de plaatselijke middenstand. Dat resulteerde in een petitie die ruim 2.600 keer werd ondertekend. Daarnaast werden tegen de bouw van een nieuwe zijvleugel naast het bestaande gemeentehuis verscheidene beroepsprocedures ingesteld bij de provincie.

“Er kwam bijzonder veel kritiek op de plannen”, legt aangewezen burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) uit. “Voor het ondergrondse warenhuis bleek er helemaal geen draagvlak. Maar ook bij de vergunbaarheid van de zijvleugel rezen steeds meer vragen. In plaats van jarenlang te procederen, kiezen we er als nieuw bestuur (Vernieuwing, N-VA en CD&V) voor om rekening te houden met de belangrijkste bezwaren en om onze plannen aan te passen.”

“We beslisten om de hoofdwerking van het sociaal huis finaal in Strombeek-Bever te houden, kortbij het grootste deel van de hulpvragers”, zegt schepen van FinanciĂ«n Trui Olbrechts (CD&V). “We kunnen zo de plannen voor de nieuwe zijvleugel bijsturen, met behoud van de karakteristieke buitengevel van de oude jongensschool.”

Mobiliteitsschepen Philip Roosen (N-VA) voegt daaraan toe ‘dat ondertussen ook de inzichten op het mobiliteits- en ruimtelijk beleid binnen de gemeente zijn gewijzigd’. Er werd constructief overleg gepleegd met de school Prinsenhof waarvoor de bouw van zes nieuwe klaslokalen was opgenomen in de omgevingsvergunning, met de aannemer en de architect. Binnenkort zitten we met deze partners opnieuw samen om de gewijzigde plannen vorm te geven.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise