Buurtbewoners hebben het gehad met langdurige werken op Stationlei: “In de kou op vlak van veiligheid én leefbaarheid”

De bewoners van de Stationlei in Vilvoorde zijn de grootscheepse werken van De Werkvennootschap voor hun deur kotsbeu. Zelfs nu de werken in de laatste rechte lijn zitten loopt de emmer over. Reden: de manier waarop de werf net voor het bouwverlof werden achtergelaten.

Op 11 januari gingen de werken in de Stationlei van start. De hele straat kreeg een gescheiden riolering en een volledig nieuwe wegopbouw. In het midden zijn twee vrije busbanen voorzien in functie van de ringtrambus. Na de heraanleg zal gemotoriseerd verkeer enkel in de richting van het centrum door de Stationlei kunnen rijden.

De buurtbewoners hebben het echter helemaal gehad. “Het is normaal dat werken ongemakken met zich mee brengen”, zegt Diederik Fouquaet. “Wat echter niet normaal is, is dat bij deze werken de buurtbewoners maanden aan een stuk in de kou worden gezet op het vlak van leefbaarheid, veiligheid en ook communicatie. De voorziene einddatum van de werken was 17 mei, ondertussen is dat opgelopen tot eind augustus.”

En dan wordt de dag voor het bouwverlof plots de hele situatie nog erger gemaakt volgens de bewoners. “Tijdens de werken zou er steeds ruimte zijn voor bewoners om te laden en lossen. De parkeerplaatsen zijn echter niet afgewerkt. Er zou perfect op een rijstrook van de busbaan kunnen geparkeerd worden om de leefbaarheid te verhogen maar in de plaats daarvan worden de busbanen met betonblokken afgezet. Waar is dit voor nodig terwijl de werken stilliggen? Daarbovenop plaatst men nog eens uitdagende borden over hoe goed alles wel is. Niet dus. Die borden zijn een doorn in het oog. We ervaren dit als pure pesterijen. ”

Ook veiligheid was en is een heikel punt. “Voetpaden liggen nog steeds open en vol hindernissen. Mindervaliden kunnen hun huizen nauwelijks uit of in. Loopbruggetjes om over de gevaarlijke greppels te geraken waren niet aanwezig tijdens de eerste vijf maanden van de werken met verschillende valpartijen en breuken tot gevolg. In het ziekenhuis vraagt men al standaard aan iemand die gevallen is of hij of zij van de Stationlei komt. Verlichting werd enkel tijdens de werken aangezet in de wintermaanden en ook voor veiligheidsdiensten was de straat niet bereikbaar. Hier kwam er pas actie nadat we dit aangekaart hadden. Beschamend is dit alles vanwege Werkvennootschap en stad Vilvoorde. Begin augustus verdwijnen de parkeerplaatsen aan het Heldenplein ook nog eens. De beloofde oplossing in de vorm van buurtparkeren blijft uit ondanks herhaalde beloftes.”

“Graag willen we ons verontschuldigen bij de bewoners van de Stationlei dat de heraanleg niet kon worden afgewerkt voor het bouwverlof”, reageert Ief Janssens namens De Werkvennootschap. “Jammer genoeg zorgde de materiaalcrisis in de bouwsector ervoor dat de levering van het materiaal voor de voetpaden in de Stationlei vertraging heeft opgelopen. Wij beseffen ook dat het nu voor de bewoners moeilijk is om hun woningen te bereiken. We schenken tijdens de heraanleg wel degelijk bijzonder veel aandacht aan de veiligheid. Net daarom is er tijdens het bouwverlof geen doorgaand verkeer toegelaten, zeker niet op de busbaan. We willen te allen tijde vermijden dat er met hoge snelheid door de Stationlei gereden wordt. We zullen aan de vraag van de bewoners voor meer communicatie trachten tegemoet te komen.”

Volgens het stadsbestuur is er wel degelijk werk gemaakt van buurtparkeren. “De stad is ingegaan op het aanbod van de NMBS”, zegt schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen). “Sinds de start van de werken hebben de bewoners van de Stationlei van ons een tijdelijke parkeervergunning ontvangen. Iedereen mag al zes maanden op de stationsparking staan. Ook de bewoners van het gedeelte aan het Heldenplein kunnen daar een gratis plaats krijgen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise