Vernieuwd centrum krijgt ondergrondse parking met Jumbo-warenhuis

Het centrum van Grimbergen staat voor een metamorfose. Er komt niet alleen een nieuwe vleugel voor het gemeentehuis maar ook een ondergrondse parking met 75 plaatsen en een Jumbo-warenhuis.

Het gemeentebestuur wil het centrum nieuw leven inblazen, klaarmaken voor de toekomst en aangenamer maken voor inwoners en bezoekers. “Bij de uitwerking van de plannen van de nieuwe zijvleugel van het gemeentehuis werd ook de onmiddellijke omgeving onder de loep genomen”, zegt schepen van Omgeving Bart Laeremans (Vernieuwing). “Momenteel wordt die omgeving vooral bepaald door onaantrekkelijke parkings, zowel aan het gemeentehuis en de oude jongensschool, maar ook op de bermen onder de bomen wordt er volop geparkeerd. Dit is niet alleen ontsierend voor het centrum, maar creĂ«ert ook een onveilige schoolomgeving.”

Het gemeentebestuur wil de omgeving rond het gemeentehuis radicaal anders vormgeven met meer groen. “De zwakke weggebruiker komt centraal, maar we raken niet aan bereikbaarheid”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen. “De zone 30 wordt aangepast en veel duidelijker geaccentueerd. Zo zal er aan de invalswegen naar het centrum een poorteffect gecreĂ«erd worden. Hierbij wordt het meteen duidelijk dat men in een zone 30 komt en kan men niet anders dan snelheid te minderen. De Lagesteenweg en de Beiaardlaan worden omgevormd tot fietsstraten. Tevens voorzien we meer openbare fietsstallingen.”

Wie toch met de wagen naar het centrum komt, zal kunnen parkeren op de vernieuwde parking aan het Prinsenbos. Deze parking wordt uitgebreid met twee ondergrondse parkeerlagen. “We behouden aan het gemeentehuis nog 21 van de huidige 72 parkeerplaatsen. Daarvan komen er 16 aan het nieuw aan te leggen groene parkeerplein rond het monument en 5 plaatsen voor mensen met een beperking op het plein en langsheen de Prinsenstraat. In de straten van het centrum zal een grote blauwe zone worden ingevoerd waar men 2 uren gratis kan parkeren. Voor de bewoners zullen er bewonerskaarten zijn. Kortparkeren (< 30 minuten) wordt gratis in de parking.

Schepenen De Boeck, Roosen en Laeremans lichtten de grootscheepse plannen toe.

In het ondergronds gedeelte komt een Jumbo-buurtwinkel met een bakker- en slagerafdeling. “Hierdoor moeten de bewoners van het centrum niet langer de wagen nemen voor hun dagelijkse boodschappen”, licht schepen van financiĂ«n William De Boeck (Open VLD) toe.

De gemeente betaalt 1.875.000 euro voor de 75 gevraagde parkeerplaatsen. De investering van firma TS33 bedraagt 7 miljoen euro. De gemeente ontvangt jaarlijks een concessievergoeding van 100.000 euro gedurende 50 jaar en een jaarlijkse variabele concessievergoeding. “Binnen afzienbare tijd zal een omgevingsvergunning (bouwaanvraag) worden ingediend”, stelt schepen De Boeck “Maar deze zal worden voorafgegaan door een aantal inspraakmomenten voor de inwoners, de handelaars, de gemeenteraadsleden en de Gecoro. We hopen dat de werkzaamheden kunnen aanvatten in de loop van het najaar.” De oplevering is voorzien voor eind 2023.

Op maandag 7 maart om 18 uur organiseert het gemeentebestuur een informatieavond voor de handelaars die actief zijn in het centrum. Op woensdag 9 maart om 20 uur zijn de omwonenden en andere geĂŻnteresseerden welkom. Beide informatieavonden gaan door in feestzaal Den Douwe, Antwerpselaan 1, 1850 Grimbergen. Inschrijven kan via de gemeentelijke website.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise