Grootschalige riolerings- en wegenwerken in Lindestraat

In de Lindestraat in Denderleeuw is een aannemer, in opdracht van Aquafin, gestart met riolerings- en wegenwerken. In de hele straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater aangelegd. Er komt ook een andere, verkeersveilige en groenere inrichting.

Om de hinder te beperken worden de werken in fasen aangepakt. De vermoedelijke einddatum van de werkzaamheden is juli 2016.

Met het project ‘Sanering Waterlede’ wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 500 inwoners uit Denderleeuw aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Liedekerke. Hun afvalwater belandt nu nog ongezuiverd in de Iddergemse beek de Waterlede.

Om dit te realiseren zal Aquafin vanaf Fashion Forum op de Steenweg het afvalwater via een pompstation en ondergrondse leiding transporteren naar de Lindestraat.

In de Lindestraat wordt een volledig gescheiden stelsel aangelegd tot aan de spoorweg. Het afvalwater wordt dan aangesloten op de bestaande collector, het regenwater wordt afgevoerd naar de Waterlede.

Asverchuivingen

Aquafin investeert zo’n 1.515.000 euro in dit project, waarvan de gemeente 500.000 euro ten laste neemt. Bij de herinrichting van de Lindestraat staat verkeersveiligheid centraal.

Over de hele lengte van de straat komen er asverschuivingen door de aanleg van afwisselende parkeerstroken afgebakend met groen. Aan beide zijden van de weg komen fietssuggestiestroken en nieuwe voetpaden die overal minimum 1,5 meter breed worden.

De gemeente plaatst ook de trage wegen langsheen de Lindestraat extra in de kijker met een oversteekplaats voor voetgangers aan elke trage weg én accentverlichting bij de oversteekplaats aan het baantje naar de sportterreinen van het Walleken.

Omleiding

De bouw van het ondergrondse pompstation aan Steenweg ging eind juni al van start.

Nu starten de eigenlijke rioleringswerken aan de spooroverweg tot aan slagerij De Linde in de Lindestraat (fase 2). Doorgaand verkeer is niet mogelijk tijdens deze fase, behalve voor fietsers en voetgangers.

  • De omleiding richting centrum loopt via de Wijngaardstraat, Landuitstraat, Boriaustraat, Nieuwstraat en Collegestraat.
  • Vanuit het centrum kan je de N405 bereiken via de Dwarsstraat, Geallieerdenstraat en Veldstraat.

De laatste fase, van slagerij De Linde tot de Steenweg, is vermoedelijk voor het voorjaar van 2016.

Lindestraat - omleidingsplan fase 2 (Medium)