61 nieuwe sociale woningen in Heilig Hartlaan

De sociale woonmaatschappij Providentia stelt dinsdag het ontwerp voor van het sociale woonproject in de Heilig Hartlaan in Walfergem. 

Providentia opteerde in dit project voor het eerst voor een ‘totaalaanpak’. De tijdelijke vereniging Commodo Architecten, Buurt cvba en Atelier Ruimtelijk Advies (ARA) staat in voor de volledige uitvoering, dus zowel de aanleg van de wegen en de omgeving plus de architectuur van de gebouwen.

Het project op een oppervlakte van 1,3 hectare komt achter de Sint-Martinusschool en het vroegere klooster, waar zich tot voor een paar jaar een speelpleintje en de KSA-terreinen bevonden.

Het project omvat uiteindelijk 61 woningen, een tiental meer dan aanvankelijk geraamd. Het gaat om 33 meergezinswoningen, waarvan drie met tuin, en 28 eengezinswoningen. 21 woningen zijn bestemd voor de verkoop, de overige 40 zal Providentia verhuren.

Nog geen precieze timing

‘We wilden nog meer woningen in dit project, maar we moesten achter de school vrij veel openbaar groen laten liggen, ook al gaat het integraal om bouwgrond’, zegt Karel Janssens, die bezig is aan zijn laatste maand als directeur van de sociale woonmaatschappij.

‘De talud langs de kant van het Stevensveld wordt weggewerkt in de meergezinswoningen, zodat het geheel naar grondquota toch een rendabel project blijft.’

De plannen worden dinsdag 12 november om 20 uur toegelicht in de raadzaal van het gemeentehuis. ‘Met de opmerkingen die we daar noteren gaan we naar de plenaire vergadering, waar de verdere planning zal worden afgesproken’, aldus Janssens.

Aan een timing voor de start van de bouwwerken waagt Janssens zich nog niet. ‘Eerst wachten op de bouwvergunning. Het project wordt in elk geval in één keer ontwikkeld. Het terrein laat niet toe om gefaseerd te werken.’

providentia heilig hartlaan walfergem asse

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk