Vilvoords parlementslid pleit voor cel tegen radicalisering

Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open VLD) interpelleerde minister van onderwijs Pascal Smet (sp.a) over het uitblijven van een Vlaamse Coördinatie- en Expertencel Radicalisering. De Ro stelt aangedaan te zijn door de schrijnende verhalen in de pers.

Hij stelt voor om een tweeledige cel op te richten met een front-office, waar slachtoffers en hun families, lokale hulpverleners en scholen terecht kunnen via een centraal aanspreekpunt. Daarnaast moet er ook een back-office komen die instaat voor professionele hulpverlening en ondersteuning van slachtoffers en hun families, lokale hulpverleners en scholen.

Deradicaliseren

“Het doel van de coördinatie- en expertencel is ook tweeledig. Ten eerste moet er een preventief luik zijn dat o.a. aandacht heeft voor het versterken van informatie rond het radicaliseringproces en het snel detecteren van eerste tekenen van radicalisering. Ten tweede moet er een curatief luik zijn dat o.a. alle expertise samenbrengt inzake het begeleiden van slachtoffers bij het deradicaliseren.” aldus Jo De Ro.