Werken in J.B. Callebautstraat en Ternatsestraat

De J.B. Callebautstraat in Teralfene wordt vanaf 4 augustus volledig afgesloten voor het verkeer. De straat moet worden opgebroken om de aansluiting te maken tussen het vernieuwde en het oude gedeelte van de Maaimeersgracht.

De werkzaamheden duren tot het einde van augustus. Alle doorgaand verkeer (voertuigen, fietsers en voetgangers) is onmogelijk. Er wordt een wegomleiding voorzien.

In Essene start op maandag 11 augustus de heraanleg van de voetpaden in de Ternatsestraat tussen Boonhof (aan overzijde Lombeekstraat) en Horekenstraat (aan overzijde Paddeputstraat).

De kostprijs wordt geraamd op 64.620 euro. Deze werken duren ongeveer twee maanden. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, eventueel door middel van tijdelijke verkeerslichten.