Haviland betwist Affligemse afvalrekening

De intercommunale Haviland betwist de cijfers waarop de gemeente Affligem zich baseert om met haar afval over te stappen naar de Oost-Vlaamse afvalintercommunale ILvA. Affligem koos voor ILvA omdat die het deficit van de afvalverwerking voor de gemeente zou terugbrengen tot 138.310 euro, of 10,9 euro per inwoner.

Volgens Affligem kwam Haviland uit op 434.550 euro of een opleg door de gemeente van 34 euro per inwoner. Niet correct, stelt Haviland, dat naar eigen zeggen uitkomt op een resultaat van 76.865 euro, of nog slechts 6,1 euro die de gemeente per inwoner per jaar zou moeten uitleggen.

Het verschil is volgens Haviland onder meer te verklaren doordat ILvA hogere tarieven (voor de burgers) hanteert en dus meer inkomsten genereert.

‘Op basis van een gemaakte simulatie, kunnen we besluiten dat 640.000 euro geschatte inkomsten ook voor het scenario Haviland realistisch is, op voorwaarde dat de gemeente de tarieven van de betrokkene Intercommunale toepast’, stelt Stephan Verwee, algemeen directeur van Haviland.

Nog volgens Haviland ontbreken enkele belangrijke gegevens over de uitbating van het recyclagepark. ‘In het scenario Haviland betaalt de gemeente de aanleg en uitbating via de jaarlijkse exploitatiebijdrage. De gemeente blijft ten allen tijde eigenaar van het containerpark.

In het scenario van ILvA betaalt de gemeente eveneens de aanleg af via een renteloze lening. Desondanks wordt het containerpark eigendom van de intercommunale ILvA’, aldus Verwee.

Schadevergoedingen

‘Bovendien neemt Affligem als uitgangspunt dat de overstap naar ILvA kosteloos kan. In de berekening van de gemeente Affligem wordt geen rekening gehouden met het engagement dat in 2005 werd genomen voor de deelname in de aankoop van verbrandingsrechten die gelden voor een periode van 18 jaar. Door het eenzijdig verbreken van deze overeenkomst moet de gemeente nog schadevergoedingen betalen aan Haviland.’

Haviland betreurt dat er geen grondige besprekingen met haar gevoerd zijn en op basis van foute uitgangspunten beleidvoorstellen worden geformuleerd. Haviland blijft naar eigen zeggen bereid om verdere besprekingen te voeren.