Tot een kwart minder restafval door invoering gft-container

Het invoeren van de gft-container in de gemeenten Vilvoorde, Zemst, Machelen, Meise en Londerzeel werpt zijn vruchten af. Gemiddeld geven inwoners van deze Incovo-gemeenten één kwart minder restafval mee.

Op 1 januari van dit jaar voerde intercommunale Incovo in de betreffende gemeenten de gft-container in. Het succes was groter dan verhoopt: maar liefst 19.000 gezinnen bestelden van bij de start meteen een container voor het keuken- en tuinafval.

Dat weerspiegelt zich nu ook in de afvalcijfers. De hoeveelheid afval dat wordt meegegeven in de duurdere groene restafvalzak is in vergelijking met vorig jaar sterk gedaald. Gemiddeld geven inwoners van de Incovo gemeenten één kwart minder restafval mee. In de gemeente Zemst waar de meeste gft-containers is die daling nog spectaculairder. Maar liefst één derde van het restafval is weggevallen, waardoor Zemst samen met Meise en Londerzeel tot de koplopers in het arrondissement behoren.

“Vilvoorde en Machelen kennen iets hogere afvalcijfers dan de meer landelijke gemeenten, maar dat is zeker niet abnormaal”, zeggen Eddy Vranckaert en Ilse Van de Velde, voorzitter en ondervoorzitter van Incovo. “Ook bij hen is er een hele grote stap voorwaarts gezet. We verwachten zelfs dat in de komende maanden deze resultaten nog beter worden. Tot vandaag blijven inwoners bijkomende gft-containers bestellen, waarschijnlijk na enthousiaste reacties van buren.”

De daling van het restafval heeft ook positieve gevolgen voor de afvalkost van de inwoners. Ondanks de aanpassing van het formaat van de zakken, zijn de kosten voor restafval voor de gemiddelde inwoner van een Incovo-gemeente in de voorbije twee jaar met 14% gedaald. Uitgedrukt per jaar is dat meer dan vijf euro per gezinslid.

“Onze voorspellingen zijn wat dit betreft dus uitgekomen. De nieuwe pmd-zak en de gft-container hebben geleid tot betere milieuresultaten, een verbeterde dienstverlening, minder CO2 uitstoot en minder kosten voor restafvalzakken”, aldus nog Vranckaert en Van de Velde.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise