Straatverlichting vanaf eind oktober gedoofd in Sibelgas-gemeenten: “Gezamenlijke energiebesparing van 37%”

De straatverlichting in de vijf Sibelgas-gemeenten wordt gedoofd vanaf eind oktober. Daarmee wil men een gezamenlijke energiebesparing van 37% verwezenlijken.

De Sibelgas-gemeenten slaan de handen in elkaar op zoek naar aanzienlijke energiebesparing voor hun gemeenten en burgers. De vijf vennoten behorend tot het werkingsgebied van de distributienetbeheerder Sibelgas – Vilvoorde, Grimbergen, Meise, Machelen en Wemmel – hebben samen besloten om zo snel als mogelijk de publieke straatverlichting te doven tussen 23u en 05u, met uitzondering van de vrijdag- en zaterdagnacht.

De vijf gemeenten zijn er zich bewust van dat dit een comfortverlies tot gevolg kan hebben. Naast het feit dat dit past in de klimaatdoelstellingen ligt vooral de energiecrisis aan de basis van deze beslissing. Ook voor de lokale besturen geldt dat elke niet verbruikte kilowattuur goed is voor het klimaat én voor de portemonnee van de gemeenten. Op jaarbasis betekent dit immers een gezamenlijke energiebesparing van 37 %. “De uitgespaarde budgetten zijn broodnodig om in deze moeilijke tijden de eigen spectaculair gestegen energiekosten – zoals voor overheidsgebouwen, scholen, kinderkribbes, sportgebouwen, zwembad,…- enigszins te milderen én waar mogelijk verenigingen en burgers bij te staan in deze moeilijke periode”, klinkt het.

De burgemeesters zijn er zich bewust van dat het doven van de nachtverlichting aanleiding kan geven tot extra gevoelens van onveiligheid. Ze wensen er echter op te wijzen dat er geen enkele aanduiding is dat het doven van de publieke verlichting tijdens de nacht ook effectief de veiligheid van onze burgers bedreigt. “Het spreekt voor zich dat het effect op de veiligheid zal gemonitord worden door de politiediensten zodat de maatregel waar en indien nodig kan worden aangepast. Daarnaast gaan we ervan uit dat de gewestwegen nog langer verlicht zullen worden. Vandaag is er geen beslissing bekend dat de hogere overheid overgaat tot het doven van de nachtverlichting op haar wegen en kruispunten.”

Sibelgas heeft inmiddels de opdracht gegeven aan Fluvius – de werkmaatschappij die werkt in opdracht van Sibelgas – om de aanpassingen te doen aan de technische installaties om het doven van de nachtelijke verlichting in te voeren. Dit zal enkele weken in beslag nemen. Het nieuwe regime treedt in voege per einde oktober.

De geraamde besparingen bedragen op jaarbasis per gemeente ongeveer 500.000 euro voor Vilvoorde, 450.000 euro voor Grimbergen, en 300.000 euro voor Meise.

“Het is goed dat er snel een gemeenschappelijke beslissing tussen de vijf gemeenten mogelijk werd. In moeilijke tijden moet men elkaar helpen”, zegt Hans Bonte, voorzitter van intercommunale Sibelgas.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise