Tentoonstelling van liturgische objecten in Sint-Martinuskerk

In de Sint-Martinuskerk van Asse kan je dit en volgend weekend terecht voor een unieke tentoonstelling van enkele opvallende liturgische objecten. Zonder het te weten lagen deze decennialang verborgen in een nis achter een grote kast in de kerk.

Het verhaal hoe deze tentoonstelling tot stand is gekomen, leest een beetje als een schatkaart. In 2018 vonden priester Leo Ecker (88) en de leden van de kerkfabriek dat het tijd was om alle liturgische voorwerpen in de kerk te inventariseren. Alles wat in de kerk en op de zolder lag, zoals kelken, kruisen en liturgische gewaden, werd geïnventariseerd. Maar priester Leo, die in 1965 onderpastoor werd in Asse en na een omzwerving in 2002 opnieuw naar de parochie kwam, herinnerde zich nog het bestaan van een prachtige monstrans. Dat is een versierde houder waarin een geconsacreerde hostie wordt getoond.

“Maar die monstrans werd, net als enkele andere voorwerpen die ooit in de kerk gebruikt werden, nergens gevonden”, vertelt Louis Van Mulders (74) die de tentoonstelling samen met een team vrijwilligers heeft uitgewerkt. “Bij toeval zijn we dan op een massieve deur achter een kast op de kerkzolder gestoten. Die zat stevig op slot maar na wat zoekwerk vonden we toch de juiste sleutel. Achter de deur zaten enkele liturgische schatten verborgen die daar al tientallen jaren verborgen lagen.”

In de verborgen ruimte werd de verdwenen monstrans gevonden, naast cibories, kazuifels, dalmatieken en relikwieën. “In de jaren ‘60 besliste het Vaticaans Concilie dat eucharistievieringen eenvoudiger en soberder moesten worden, weg van de pracht en praal. Tot dan droegen priesters vaak kazuifels en koorkappen die op de rug rijkelijk versierd waren omdat de priester de eucharistie opdroeg met zijn rug naar de gelovigen. De sierlijke liturgische kledij en objecten verdwenen toen achter deze kast”, legt priester Leo uit.

Tot nu, want priester Leo had de wens om deze verdwenen gewaden en voorwerpen opnieuw tentoon te stellen voor het grote publiek. “Samen met een groep vrijwilligers werkten we deze tentoonstelling uit, die we toepasselijk Schatten onder de toren doopten. Van de gemeente Asse kregen we een subsidie om enkele objecten te laten restaureren door een gerenommeerde firma”, aldus Louis.

De tentoonstelling wordt zaterdag officieel geopend om 14 uur en valt nadien nog te bezoeken op zondag 16 oktober (14-18 uur), maandag 17 oktober (9-12 en 13.30-17 uur) en zaterdag 22 en zondag 23 oktober (14-18 uur). “Ik ben blij dat we deze liturgische voorwerpen tentoon kunnen stellen. Want veel voorwerpen zijn vandaag verdwenen of worden niet meer gebruikt door de Kerk. De beleving van het geloof is ook veranderd. Deze tentoonstelling werpt een blik op dat rijke verleden”, aldus priester Leo.

Wie het bij het zien van de kazuifels, dalmatieken, cibories en monstransen in Keulen hoort donderen, kan in de kerk ook kijken naar een documentaire van Johan Stoefs en Willy Marivoet. Daarin geven priester Leo Ecker, historicus Jaak Ockeley en dialectkenner Lode Pletinckx meer uitleg over het gebruik van deze liturgische voorwerpen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk