Parkeerplaatsen Zwarte Zusterstraat worden fietspad

De twee voetpaduitstulpingen in de Zwarte Zustersstraat worden binnenkort verwijderd. “Daarmee willen we de fietsveiligheid van de fietsers in tegenrichting verhogen”, legt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) uit. “De straat krijgt ook als eerste het statuut fietsstraat.”

Ter hoogte van huisnummers 8 en 10 wordt het voetpad in de Zwarte Zustersstraat even breder. “Door die uitstulpingen te verwijderen, maken we de rijweg overal even breed”, zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P). “Daardoor kunnen de fietsers in tegenrichting veiliger rechtdoor rijden. Het voetpad blijft ruim genoeg.”

Om de veiligheid van de fietsers te garanderen, verdwijnen ook de drie parkeerplaatsen tussen het verbrede voetpad. “De werken kunnen al starten vanaf maandag 15 juni”, besluit schepen Van de Steen.

“We maken van de gelegenheid gebruik om het wegdek in een gedeelte van de Molenstraat te renoveren. Aansluitend vernieuwt Eandis de elektriciteitsvoorzieningen in de Zwarte Zustersstraat. Tegen 3 juli kan de straat weer open.”

Activiteiten van uw vereniging gratis in onze agenda? Klik hier!