Ontdekte schuilkelder uit WOII wordt opgevuld maar bewaard: “Gedenkplaat om herinnering levend te houden”

Na het plaatsbezoek van een archeoloog van het Agentschap Onroerend Erfgoed is beslist dat de schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog die vorige week werd ontdekt aan het Rooseveltplein wordt bewaard en terug volgestort. Er komt een gedenkplaat aan de in- en uitgang.

Het ging om een toevalsvondst op de hoek van de Franklin Rooseveltlaan en de Mechelsesteenweg tijdens de grootscheepse herinrichtingswerken die er al een hele tijd bezig zijn.

Intussen is het Agentschap Onroerend Erfgoed ter plekke gekomen om de site te onderzoeken. “Tijdens de voorafgaande grondwerken stootte men op een betonplaat van ongeveer 25cm dik”, legt archeoloog Geert Vynckier uit. “Bij het verwijderen ervan trof men dan een onderliggende bakstenen constructie aan. De stadsarchivaris, die ons verwittigde, vond een plan van vier te maken schuilkelders uit 1940 en een beschrijving ervan in het archief van Vilvoorde. De aangetroffen schuilkelder heeft exact dezelfde vorm en uitvoering als weergegeven op het oude plan.”

De kelder had de vorm van 2 U’s naast elkaar. “Via een trap aan weerszijden kon men in de kelder geraken. De onderzijde van de trappen kon worden afgesloten met een deur. Deze zijn niet meer aanwezig maar restanten van hengsels zijn wel nog zichtbaar. Er waren ook nog resten van houten balken zichtbaar die waarschijnlijk wijzen op houten zitbanken voor de mensen die zich hier verschuilden. Op enkele plaatsen waren ventilatiekokers voorzien, afgedekt met roosters. Daarvan was er nog één aanwezig.”

Na het opkuisen, fotograferen, documenteren en beschrijven werd de site terug vrijgegeven. “Om het geheel te bewaren zal de kelder opgevuld worden met zand en ook worden afgedekt met een worteldoek”, zegt schepen van Erfgoed Moad El Boudaati (Vooruit). “Er zal wel een gedenkplaat komen aan de in- en uitgang om dit stukje Vilvoordse geschiedenis blijvend in herinnering te brengen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise