Stad Vilvoorde en ambassade Macedonië onderzoeken culturele samenwerking

De stad Vilvoorde ontving vorige vrijdag Lazar Elenovski, de ambassadeur van Macedonië in ons land.

De ambassadeur en burgemeester Hans Bonte (SP.A) gingen in een eerste verkennende gesprek na in hoeverre beide partijen elkaar op korte termijn kunnen versterken in projecten van culturele uitwisseling.

Macedonië kende de voorbije jaren een grote vooruitgang op economisch vlak en heeft een centrale positie in de Balkan als toegangspoort voor de bredere regio.

Het land wordt, net als Vilvoorde, gekenmerkt door een multiculturele bevolking.

Op langere termijn zal de piste onderzocht worden of Vilvoorde en een Macedonische stad de handen in elkaar kunnen slaan om een meer structurele samenwerking uit te bouwen.

‘Het is wenselijk om gezien de verdergaande Europese integratie ook oog te hebben voor culturele uitwisseling met ‘onbekende’ Europese steden. Een andere cultuur leren kennen, is altijd een verrijking’, zegt burgemeester Bonte.