Vergunningsdossiers raadplegen in Ternat kan voortaan heel eenvoudig.

Het lokaal bestuur Ternat zet verdere stappen richting maximale transparantie in vergunningsdossiers door de introductie van een innovatieve aanpak. Met de QR-code op de “gele affiches” kan iedereen nu rechtstreeks naar een dossier gaan door de QR-code te scannen met hun mobiele apparaat. Dit maakt de toegang tot informatie nog meer laagdrempelig.

“We hebben de digitale revolutie omarmd,” laat Geert De Feyter, schepen voor omgeving weten. “Door de QR-code op de ‘gele affiche’ te scannen met je smartphone kan je meteen het volledige dossier te bekijken.” Dit betekent dat inwoners niet langer naar het gemeentehuis hoeven te gaan of hun computer hoeven op te starten om de benodigde informatie te verkrijgen. “Uiteraard blijven de dossiers ook ter inzage in het gemeentehuis. Bovendien worden de ‘gele affiches’ nu volledig digitaal afgedrukt, waardoor we niet alleen transparantie bieden, maar ook duurzaamheid bevorderen.” geeft Geert De Feyter nog mee.

Inzageloket

Via het Inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be) is het voor iedereen nu mogelijk om omgevingsvergunningsdossiers – tijdens de fasen waarin de dossiers openbaar toegankelijk moeten zijn, zoals tijdens het openbaar onderzoek of de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is – digitaal te raadplegen. Het Inzageloket vervangt het traditionele publieke loket, waarbij voor het raadplegen van het volledige dossier nog een bezoek aan het gemeentehuis vereist was. Deze digitale aanpak verbetert de inspraakmogelijkheden en zorgt ervoor dat iedereen online en 24/7 toegang heeft tot vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek of waarvoor de beroepstermijn loopt, zonder de beperking van openingsuren van het gemeentehuis.

Het Inzageloket biedt niet alleen de mogelijkheid om het volledige dossier digitaal in te zien, maar begeleidt ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure en het dossier. Dit verbetert de mogelijkheid voor burgers om opmerkingen te formuleren bij een dossier of bezwaar in te dienen tegen aangekondigde plannen of veranderingen.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland