Collectieve wijkbenovatie in Ternat

Het lokaal bestuur Ternat organiseert samen met Bond Beter Leefmilieu, het VEKA, Energiehuis 3W+ en Klimaatpunt Pajottenland een wijktraject, van warmtescans tot totaalrenovatie.

De eerste stap: een gevelscan!

De voorbije weken werd een gratis gevelscan in de bloemen-en bomenwijk (Begonialaan, Azalealaan, Hortensialaan, Lotuslaan, Zonnebloemlaan, Chrysantenlaan en de Violierlaan, Wilgenlaan, Eikenlaan, Iepenlaan, Berkenlaan, Platanenlaan) van Ternat gemaakt.

Zo’n scan geeft een goede eerste indruk van warmteverliezen in een woning. De inwoner krijgt een beter idee over hoe energiezuinig zijn woning is, en kan daarna makkelijker gericht renoveren.

Inwoners uit de twee wijken konden gisteren hun gevelscan komen bekijken en kregen meer informatie over het project ‘Collectieve Wijkbenovatie’.

“Vlaanderen wil dat tegen 2050 al onze woningen gerenoveerd worden tot een A-label. Hiervoor is een grote inhaalbeweging nodig. Met projecten als dit hopen we deze renovatiegolf te versnellen.

Je woning benoveren heeft ook heel wat voordelen. Je verlaagt je energiefactuur, verhoogt je wooncomfort, de waarde van je woning stijgt en je bewijst het klimaat een grote dienst, ” aldus Geert De Feyter, schepen van Woonbeleid en duurzame ontwikkeling

Na deze gevelscan kunnen inwoners uit de twee wijken zich inschrijven voor een benovatietraject. Zo’n traject bestaat uit een doorlichting van de woning, een individueel besparingsplan, een berekening van de beste ingrepen rond isolatie, verwarming en zonne-energie, begeleiding bij de uitvoering van deze ingrepen via lokale aannemers en hulp bij het aanvragen van de premies en renovatieleningen via lokale woonconsulenten. Bovendien kost, door tussenkomst van het lokaal bestuur, deze begeleiding aan de inwoner slechts €100 en van zodra de gezinnen overgaan tot minstens één renovatie-ingreep, wordt deze €100 zelfs volledig terugbetaald

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland