Gemeente Ternat trekt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen in dossier windmolens

In november 2021 gaf minister Demir een vergunning aan Engie om twee windmolens te bouwen in de bedrijvenzone The Leaf aan de E40 in Ternat. Eerder had de deputatie van Vlaams-Brabant in maart de vergunning al geweigerd, na negatief advies van de gemeente Ternat en een twintigtal bezwaarschriften van de buurt.

De gemeente Ternat beslist nu om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken en probeert zo de plaatsing van twee windmolens door Engie alsnog tegen te houden.

Schepen van omgeving Gunter Desmet: “We zijn niet tegen de plaatsing van windmolens in de industriezone van Ternat. We hebben echter altijd gezegd dat deze windmolens zo veel mogelijk in het noorden van de industriezone moeten komen. Zo staan deze het verste af van onze inwoners in de Vitseroelstraat, Groenstraat, Donkerstraat, Steenvoordestraat en Brassaertlos. Dit zijn historische woonstraten, die al heel wat hinder ondervinden van de E40 en de industriezone, die later zijn aangelegd dan heel wat huizen in die straten.

In dit dossier hebben we Engie van in het begin laten weten dat windturbine 2 veel te dicht bij de woningen komt. Engie geeft aan dat ze meer noordelijk geen akkoord met de grondeigenaars vinden, maar daarvan mogen onze inwoners het slachtoffer niet zijn. Het is dan ook logisch dat we geheel in lijn met onze eerdere adviezen nu ook de laatste kans willen grijpen om de belangen van de gemeente Ternat en haar inwoners te verdedigen. Het college van Ternat (CD&V en Volks en Voor Ternat) besliste daarom op 16 december unaniem om de vergunning aan te vechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wij hebben hierover advies ingewonnen en geloven dat er een reële kans van slagen is.”

“Eigenlijk stellen we voor dat de Vlaamse overheid of de provincie, want het gaat om een bovenlokaal bedrijventerrein, een plan opmaakt voor de hele industriezone en ook de regie in handen neemt. Dan kan de locatie van de windmolens zo bepaald worden dat deze zo min mogelijk hinder veroorzaken voor onze inwoners. Mits een optimale inplanting zijn er volgens ons zo’n drie windturbines in dit noordelijk gedeelte mogelijk.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland