800 overtredingen aan afrittencomplex Ternat

Zowat een jaar geleden, begin oktober 2019, werden de werken aan het afrittencomplex van de E40 in Ternat aangevat.  Om de verkeersdoorstroming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen werden een aantal maatregelen genomen: het werd verboden links af te slaan of te keren aan het afrittencomplex.

In die 11 maanden tijd werden niet minder dan 800 inbreken tegen deze maatregelen genoteerd. Vanaf het begin van de werken tot 10 februari werden er 311 inbreuken vastgesteld (zie eerder persbericht). Tussen 10 februari 2020 en 30 juni 2020 werden 163 inbreuken vastgesteld. De voorbije zomermaanden kwamen daar nog eens 326 inbreuken bij.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland