Asfalt voor fietspad Assesteenweg

Van 14 oktober tot en met 7 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een kleine maand structureel onderhoud uit op het fietspad op de Assesteenweg (N285). Vanaf het kruispunt met de Dronkenborrestraat worden over een afstand van 600 meter in beide richtingen de klinkers van het fietspad uitgebroken en vervangen door een asfaltverharding. De aannemer start de werken aan het fietspad in de rijrichting van Eizeringen en wisselt nadien de werken in de rijrichting van Ternat.

Om de hinder voor het verkeer te beperken en omdat de verkeerssituatie op deze locatie redelijk complex is door de aanwezigheid van een spoorwegbrug en een middenberm, is er in samenspraak met de gemeente Ternat afgesproken om de werken uit te voeren in 4 deelfasen. Verkeer op de Assesteenweg kan via werflichten in elke fase beurtelings doorrijden. Er wordt enkel gewerkt tijdens weekdagen. In het weekend en indien mogelijk ‘s avonds wordt de rijweg terug opengesteld. Om de verkeersveiligheid te garanderen kan het nodig zijn dat tijdens één of meerdere fasen de verkeerslichten permanent blijven staan.

Tussen 14 en 25 oktober wordt er in de richting van Eizeringen gewerkt (de andere werf van de herinrichting werkt op dat moment richting Ternat).

Vanaf 28 oktober tot 8 november werkt de aannemer in de richting van Ternat en voert hij precies dezelfde werken uit, maar dan op het andere rijvak.

Het fietspad wordt uiteraard samen met een rijstrook ingenomen om veilig te kunnen werken. De fietsers maken tijdens de werken gebruik van de rijstrook die voor autoverkeer afgesloten is.

Foto: Google Maps

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland