The Leaf wil Nederlandstalig karakter bevorderen

Op 19 juli ondertekende de gemeente Ternat en Redevco, eigenaar van shoppingcenter The Leaf, een intentieovereenkomst om het Nederlandstalig karakter van The Leaf te bevorderen.  Zo engageert Redevco zich om algemene communicatie in Vlaanderen enkel in het Nederlands te verspreiden. Redevco stimuleert haar huurders om hetzelfde te doen en om Nederlandskundige werknemers aan te stellen.

De bewegwijzering, met uitzondering van de naam The Leaf, gebeurt enkel in het Nederlands. Redevco is ook bereid te onderzoeken hoe er kan samengewerkt worden met Ternatse verenigingen. De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd. Initiatiefnemer was Gunter Desmet, schepen bevoegd voor Vlaams karakter (CD&V en Volks).

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland