Ternat regulariseert historische overtredingen De Marie

De gemeenteraad van Ternat keurde vanavond het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Cleyn Reuken voorlopig vastgesteld. Dat plan regulariseert onder meer de historische bouwovertredingen van het bouwmaterialenbedrijf De Marie.

De plannen liggen in de gemeente Ternat al enkele jaren politiek bijzonder delicaat. Een groot deel van de site van De Marie is al sinds de jaren ’80 in overtreding met de ruimtelijke voorschriften.

Het bedrijf in bouwmaterialen werd opgericht in 1954 en omvat vandaag het grootste deel van het binnengebied tussen de Bodegemstraat-Hoevestraat en de Reukenstraat. Grote stukken van de achtertuintjes langs de Reukenstraat werden destijds opgekocht door De Marie.

De meeste niet-overdekte opslagplaatsen liggen allemaal in overtreding. In oostelijke richting reikt de “historische” illegale uitbreiding zelfs tot 250 meter in herbevestigde landbouwzone. Ook op de grote loods langs de kant van de Reukenstraat rust een bouwovertreding omdat die de helft groter werd gebouwd dan destijds was vergund.

De Marie kwam niet in aanmerking voor een zogenaamd “planologisch attest”, de normale procedure om historisch gegroeide bedrijfssites te regulariseren, omdat meer dan 50 procent van de 2,5 hectare grote site in overtreding ligt.

Geen uitbreiding meer

In het nieuwe RUP komt er geen verdere uitbreiding meer, maar worden alle gronden in overtreding wel geregulariseerd. De Marie krijgt ook de mogelijkheid om de site beter de ordenen, met de mogelijkheid om een bijkomende loods te bouwen voor materialen die nu nog in open lucht worden opgeslagen.

De bebouwing wordt maximaal gebundeld langs de westkant en de hele site moet worden omgeven door een groenbuffer van 5 meter breed en 2,5 tot 3 meter hoog. Voorts krijgt De Marie een bijkomende ontsluiting langs de Reukenstraat, al moet die laatste later nog in detail worden bekeken.

Belangrijk is ook de nabestemming: als het bedrijf De Marie ooit zou ophouden, dan wordt de ganse site omgevormd tot een “kwalitatief kernversterkend woonproject”.

Gouden schat

De Ternatse oppositie, gesterkt door heel wat omwonenden van het bedrijf, is niet te spreken over het RUP. Volgens de oppositie krijgt De Marie nu “een gouden schat” als beloning omdat het bedrijf tientallen jaren alle regels aan zijn laars lapte. Zowel CD&V en Volks als de N-VA vinden dat De Marie beter zou verhuizen naar een bedrijvenzone.

Tijdens de gemeenteraad werd ook duidelijk dat er rond dit dossier achter de schermen momenteel nog een robbertje wordt gevochten tussen de gemeente en de provincie over wie bevoegd is. Volgens raadslid Gunter Desmet (CD&V) gaat het bij De Marie om een “bedrijf van bovenlokale schaal in een specifiek economisch knooppunt”.

Als dat inderdaad zo is, dan is niet de gemeente maar enkel de provincie bevoegd om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen. De deputatie moet daarover echter nog een beslissing vellen.

Om die reden verliet de oppositie de raadszitting tijdens de eigenlijke bespreking van het RUP. Binnen de meerderheid was er trouwens ook verdeeldheid over dit dossier. Zo legde schepen Guido Van Cauwelaert (spagroen+) een amendement op tafel met een reeks bijkomende voorwaarden, maar de LVB ging daar niet op in. Van Cauwelaert zelf onthield zich daarop bij de stemming.