Taakverdeling Groen grondig aangepast

Gemeenteraadslid Rita Vandeloo vond het tijd om ook iemand anders ervaring op te laten doen in de gemeenteraad. Na vier jaar hard werk is het aan Ludwig De Mesmaeker om haar oppositiewerk verder te zetten. Hij is expert op vlak van mobiliteit. Ludwig De Mesmaeker legde gisteren de eed af als nieuw gemeenteraadslid.

M GroenRita blijft evenwel actief in de groep aangezien ze de taak van secretaris overneemt van Hugo Verwimp die sinds enige tijd in de OCMW-raad zetelt.

Voorzitter Bart Saerens is recent verhuisd naar Mollem. Hij blijft zich inzetten voor Groen Merchtem, maar zijn functie wordt overgenomen door Wim Van De Velde. Wim woont in Brussegem en is bedrijfsanalist. Naast de financiële en politieke actualiteit heeft Wim bijzondere belangstelling voor (hernieuwbare) energie en duurzame ontwikkeling.

Tenslotte blijft provincieraadslid Sarah Sneyers de belangen van Merchtem behartigen. Op de foto vlnr: Wim Van De Velde, Rita Vandeloo, Bart Saerens en Ludwig De Mesmaeker.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk