Beperkte regularisatie voor verlopen concessies op begraafplaatsen van Asse en Zellik

Een beperkt aantal graven op de begraafplaatsen van Asse centrum en Zellik heeft een aflopende concessie of zijn verwaarloosd. Nabestaanden krijgen nu in december de kans om een nieuwe concessie aan te vragen.

In de loop van december start het gemeentebestuur met een beperkte regularisatie van de begraafplaatsen in Asse-centrum en Zellik. Bij de regularisatie van een begraafplaats biedt het bestuur nabestaanden de kans om een concessie te vernieuwen en de grafzerken indien nodig te herstellen, zelfs wanneer de vervaltermijn van de concessie reeds verstreken is. In andere gevallen wordt de grafzerk weggenomen.

Concreet gaat het in december over een regularisatie van alle columbariumnissen op de begraafplaats van Asse en vijf rijen begravingen in volle grond op de begraafplaats van Zellik. “Een aantal van de graven op deze begraafplaatsen hebben een concessie die verlopen is en andere graven bevinden zich in een staat van verwaarlozing. Een grafteken kan als verwaarloosd beschouwd worden als het graf langdurig vuil en/of slordig is, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is”, laat het gemeentebestuur weten.

Bij alle vervallen concessies zal binnenkort een vervalbericht geplaatst worden. En ook aan de ingang van de begraafplaatsen wordt hiervan een bekendmaking uitgehangen. Nabestaanden kunnen de graftekens en alle voorwerpen die ze op de betrokken graven geplaatst hebben tot zes maanden na de vervaldatum van de concessie zelf wegnemen. Na het verstrijken van die termijn zal het graf door de gemeentelijke diensten worden weggenomen.

“De reden van deze regularisatie is het plaatsgebrek op de begraafplaatsen. Door deze regularisatie uit te voeren, kan de gemeente een deel van de concessies die reeds verlopen zijn verwijderen. Nabestaanden kunnen zich wenden tot de dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie over, onder andere, de verlenging van een concessie, de aard van verwaarlozing, de procedure voor het herstellen van een grafteken of het laten wegnemen van een grafzerk. Het wegnemen van een zerk door de nabestaanden zelf, is pas toegelaten na het verkrijgen van een gemeentelijke toelating”, aldus het gemeentebestuur.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk