Gemeente vraagt mening van Zellikenaren over drie onbebouwde percelen

De gemeente Asse is bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de ‘Groene rand Zellik-centrum’. Het opzet van het plan is het planologisch verankeren van de open ruimte in grote delen van drie deelgebieden gelegen in Zellik. Het gaat om een onbebouwd perceel gelegen aan de Kortemansstraat, Keienveld en Molenbeekdal. De drie deelgebieden maken deel uit van een gewestelijk RUP.

“Het gebied Kortemansstraat werd in dit GRUP bestemd als woongebied. De gebieden Keienveld en Molenbeekdal zijn volgens dit GRUP tot 1 januari 2025 bestemd als bouwvrij agrarisch gebied. Nadien zullen die bestemd zijn als woongebied”, verduidelijkt het gemeentebestuur. “We hebben geen nood aan extra woongebieden om de bevolkingsgroei verder op te vangen. Wij wensen de bestaande bebouwde ruimte kwalitatief te verbeteren en te verdichten en de open ruimte te versterken. De woonbehoefte kan opgevangen worden binnen het huidige bebouwde weefsel. In de conceptnota voor het beleidsplan ruimte wordt dit aspect uitgebreid aangehaald.”

“Door middel van de opmaak van het RUP ‘Groene rand Zellik-centrum’ is het de bedoeling om de plangebieden grotendeels te schrappen als woongebied en te herbestemmen als open ruimte. Het juridisch en planologisch verankeren van de open ruimte in deze gebieden is cruciaal voor de realisatie van de groene rand rond Zellik”, klinkt het bij het gemeentebestuur.  Tussen 21 september en 19 november loopt er een publieke raadpleging over dit project.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk