Ternat zit zonder grote huisvuilzakken

Ternat heeft zijnĀ leverancier van huisvuilzakken officieel in gebreke gesteld omdat hij de in het bestek voorziene leveringsvoorwaarden niet nakomt.

In het bestek is voorzien dat de leverancier 20 werkdagen heeft om te leveren. De bestelling van augustus is echter nog steeds niet geleverd.

Daardoor zijn de grote huisvuilzakken van 60 literĀ momenteel niet meer beschikbaar. De kleine huisvuilzakken van 30 liter zijn wel nog verkrijgbaar, maar niet alle winkeliers hebben die in huis.

Het gemeentebestuur heeft er donderdag bij de winkeliers nogmaals op aangedrongen deze bij de gemeenteĀ te bestellen en aan te bieden aan hun klanten.

Ook op het gemeentehuis blijven deze kleine zakken steeds beschikbaar.