Wellestraat en Kemelbrug tot februari afgesloten voor verkeer

Aquafin start maandag 21 oktober met de geplande rioleringswerken in de Wellestraat en de Steenveldlaan. In de eerste fase wordt de Wellestraat grondig aangepakt. Hierdoor zijn de Wellestraat en de Kemelbrug nog tot midden februari 2014 afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Op de druk bijgewoonde infovergadering van 3 oktober deed Aquafin de grootschalige plannen voor de scheiding van het regen- en afvalwater in de Wellestraat en Steenveldlaan uit de doeken. Bedoeling is dat er minder gemengd afvalwater in het natuurgebied van de Wellemeersen of in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Liedekerke terecht komt.

Zo zal de installatie efficiënter kunnen werken en zal het risico op overstromingen verder verkleind worden.

Om dit mogelijk te maken wordt de waterloop in de buurt van de Wellestraat aangepast en vernieuwd en legt Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Wellestraat en de Steenveldlaan. In de Hazelaarstraat plant de gemeente zelf de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Bovendien maakt Denderleeuw van de gelegenheid gebruik om de Steenveldlaan volledig te verfraaien en verkeersremmende maatregelen in te voeren.

Aquafin investeert zo’n 1.868.000 euro in het hele project, de gemeente 832.000 euro.

Op de infovergadering van 3 oktober gaf Aquafin ook de fasering van de werken mee en een geschatte timing, uiteraard indien alle omstandigheden meezitten. Nu ook de laatste formaliteiten geregeld zijn, laat Aquafin weten dat de werken op maandag 21 oktober effectief van start gaan.

Verkeerssituatie tijdens de eerste fase: Wellestraat en Kemelbrug afgesloten

Om de hinder voor omwonenden en doorgaand verkeer te beperken worden de werken in verschillende fasen uitgevoerd. Op 21 oktober start de aannemer met de eerste fase van de riolerings- en wegenwerken in de Wellestraat. Hierdoor zullen de Wellestraat en de Kemelbrug tot midden februari 2014 afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer.

Het tankstation Van Driessche in de Wellestraat blijft gedurende de volledige periode van de werken wel bereikbaar via de Beerweg en Kemelweg.

Het doorgaand verkeer komende van en naar het station van Denderleeuw wordt in beide richtingen omgeleid via de N405, Kouterbaan, Th. De Cleynlaan, Koopwarenstraat en Guido Gezellestraat.

Verbod zwaar verkeer op Kemelbrug

Zodra de wegenwerken in de Wellestraat voltooid zijn, worden de Wellestraat en de brug opnieuw opengesteld voor doorgaand autoverkeer en kleine bestelwagens. Niet voor zwaar verkeer, want op de Kemelbrug blijft de tonnage-, hoogte- en breedtebeperking van kracht tot en met de opening van de nieuwe brug over de sporen.

Zwaar vervoer hoger dan 3,50 meter zal de stationsomgeving dus enkel via de E40, afrit Affligem, kunnen bereiken omwille van de hoogtebeperking aan de spoorwegbrug in de Guido Gezellestraat.

Eerder werd al aangekondigd dat Infrabel de Kemelbrug, die dateert van 1920 en verouderd is, gaat afbreken en de opbouw van een nieuwe brug plant. Infrabel, de beheerder van de brug, liet weten dat het niet meer verantwoord is om zwaar vervoer toe te laten op de brug omwille van de slechte staat.

Daarop heeft het schepencollege beslist om de brug te ontlasten door ze fysiek af te sluiten voor zwaar verkeer. Dit zal gebeuren door middel van een portiek van 3,20 meter boven de brug en een rijbaanversmalling in het midden van de rijbaan zodat de rijweg versmald wordt tot 2,50 meter per rijstrook.

De nieuwe Kemelbrug zal bredere rijstroken en een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs weerzijden krijgen, om te zorgen voor vlotter en veiliger verkeer.

Ook zal de bocht die de brug maakt, heel wat minder scherp zijn.