Westvaartdijk weer open voor fietsers en voetgangers

Na maanden van werken aan de Westvaartdijk is het einde in zicht. Voortaan kunnen fietsers en voetgangers het jaagpad weer gebruiken.

De oever van de Westvaartdijk tussen de Heidebaan en Buurtweg 22 verkeerde in slechte staat en de grond was vervuild met asbest. De Vlaamse Waterweg nam een gespecialiseerde aannemer onder de arm en begon op 22 augustus met de werken.

“De aannemer verving de oude oeververdediging, bestaande uit betonnen platen en damplanken, door een wiepenrooster”, zegt schepen van Wegen en Water Kirsten Hoefs (CD&V). “Dit is een mat gevlochten uit wilgenhout. Dit rooster werd opgevuld met breuksteen en vormt zo een natuurlijke bescherming tegen stromingen en erosie.”

De aannemer heeft ook de met asbest vermengde grond afgegraven en vervangen door proper aangevoerde grond. De oever wordt in het voorjaar ingezaaid. Tijdens de werken werden alle veiligheidsnormen gerespecteerd. “De werken werden begeleid door een erkend bodemsaneringsdeskundige. De omwonenden zijn op geen enkel moment in gevaar geweest”, aldus nog Hoefs.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise